NU 5 SIDOR!!!
Välkommen till min pusselsida.

Här finns pussel att ladda ner och lägga helt gratis.
Jag har använt olika artisters verk som motiv
och pusslen är sorterade efter artisternas namn.
Mycket nöje!

Welcome to my puzzlesite
I have puzzles for free!

I have used different artists pictures in my puzzles
and the puzzles are sorted by the artists name.
Only for pleasure.
Have a good time and enjoy yourself.

Observera!

Pusslen MÅSTE laddas ner innan du kan lägga dem.
Varje pussel är ett litet program.

Pusslen får INTE
laddas ner och brännas på CD/DVD och säljas, de får heller inte läggas ut på annan sida på nätet utan länka hit istället.

Restrictions

You have to download the puzzles before doing them.

You are not allowed to burn the puzzles to a CD/DVD and sell them and you are not allowed to place the puzzles in an another place on the Internet. You have to link to this page instead.

till startsidan
© Catarina Bondegard 2007

Artwork © to the artists  on this site

Du kan använda den här om du vill länka hit från din sida
mail me

Pusslen har skapats med
The puzzles are made by:

Pusseltips